Električni ispravljači

Proizvodimo i uređaje koji pretvaraju struju sa naizmeničnog napona 220v na jednosmerni napon 12v. Uređaj se koristi ukoliko želite da Vaš električni ražanj radi direktno na napon od 220v. Takođe se može koristiti i za dopunjavanje akumulatora na automobilima.